Pénzvisszafizetési garancia

A 17/1999-es, a távollévők között kötött szerződésről szóló kormányrendelet értelmében Vevő az áru átvételét követő 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat vásárlási szándékától. Az elállási szándék 14 napon belül jelezhető bármilyen egyértelmű írásos nyilatkozat elküldésével.

A vásárlástól való elállás esetében a terméket minden alkatrészével, annak megvételkori állapotában kell Eladónak haladéktalanul, de legkésőbb az elállási szándék jelzése után 14 napon belül, visszajuttatni. Eladó a teljes vételárat köteles legfeljebb 14 napon belül visszafizetni Vevő részére. Vevőt terheli a visszajuttatás minden költsége, valamint vele szemben Eladó érvényesítheti a nem rendeltetésszerű használatból eredő kára megtérítésének jogát.